nedeľa 7. apríla 2013

MOCAK & MHF

MOCAK/ Muzeum Sztuki Wspólczesnej w Krakowie
Bol založený v roku 2010 s cieľom prezentovať to najnovšie, čo sa v medzinárodnom umení a kultúre práve deje. Mnohé z výstav sú prepojené aj s poslednou štvrtinou 20. storočia - kontextom povojnovej avantgardy a konceptualizmom. Priestory múzea sú veľmi zaujímavé- najmä svojim svetlom a celkovým industriálnym charakterom. Ide o zrekonštruované priestory bývalej fabriky Oskara Schindlera. Fabryka Schindlera, turisticky viac vychytené múzeum, sa nachádza hneď vedľa (viac tu: http://mhk.pl/oddzialy/fabryka_schindlera). Návštevu ulice Lipovej ulice viac než odporúčam.EVERYTHING FOREVER NOW - Polish and British Sustainable Design (15.2. - 28.4.2013), dočasná výstava predstavila v MOCAKu projekty poľských a anglických dizajnérov, ktorí sa zaoberajú "eko-friendly" témami - ochranou planéty a recyklovanou produkciou. KARINA MARUSIŃSKA vo svojom projekte Chips and bugs (2008), prezentuje vlastné vnímanie keramiky, ovplyvnené neracionálnym vyhadzovaním aj minimálne poškodeného a z trhu stiahnutého, keramického tovaru jednej čínskej dielne, s ktorou dlhodobo spolupracovala. Karina chcela poukázať na to, že nedokonalosti nemusia byť vždy dôvodom k konca - nepoužívania. V tomto svojom projekte sa "zmrzačených" položiek s láskou ujala. Pre bezpečné používanie zatrela ich chyby smaltom. Veci tak nemuseli poputovať do koša alebo či byť na prah cestárskej zmesi rozdrvené. S radosťou ďalej používať.

Biblioteka (2010) MARTY NIEMYWSKA je vyrodená iba s dvoch elementov - železnej podpory a drevených poličiek. Variabilnosť, otvorená manipulácie jej jednotlivými časťami je znakom ľahko adaptovateľného nábytku pre takmer každý domov. V tomto projekte sa v prvom rade snažila vytvoriť  low- quality everyday položku (základné a veľmi lacné materiály), ktorú by si mohol dovoliť ktokoľvek, koho osloví (železný nosník 140 zł, polica od 60 zł). Dizajnérka chcela poukázať aj na dnešný trend finančne často veľmi nadnesených  hoci zaujímavých, položiek produktového dizajnu, urČene´ho pre každodenný konzum. 

Projekt BETHAN LAURY WOOD Stain ( 2006) je najmä o tom, že nie všetko, čo je používané, muśi byť po prvých prejavoch používania, dnes už po veľmi krátkej dobe, nahradené niečím novým, nablýskaným. Bethan urobila z "vád" / vlastne znakov skutočného nefalšovaného používania a života, znamienka krásy.


MAJA SZCYPEK, ANIA LYSZCZ, MAGDA RYCHARD sa pustili do úprav starých použitých padákov - v školskom projekte M.A.M. bag (2011) sa snažili vo svojich nových re-dizajnoch veľkých tašiek, dodržaťzákladný tvar padáku - veď aby bolo jasné, z čoho boli vytvorené. 1 taška = 1 padák = iba originál.
Táto stolička - Paleta (2006) poľského štúdia STUDIOMAMA, bola vyrobená z jedného kusu drevenej palety. Návod na jej výrobu, si kúpite na stránke štúdia (http://www.studiomama.com/palletchairlo.html).Skvelý urbanistický projekt, ktorý chce prinavrátiť prírodu a tradičný spôsob života do veľkomesta (dnes už  síce nie neobvyklé, no tu - detailne a veľmi esteticky pôvabne premyslené). Za projektom Urban Physic Garden (stránka tu: http://www.physicgarden.org.uk/), stojí skupina londýnskych dizajnérov, pestovateľov a guerilla gardenerov, ktorý nadviazali na svoj skorší  projekt Wayward Plants


A ešte čosi z výstavy Nieprzekupne oko. Galeria Akumulatory 2, 1972-1990. Diela zo zbierky poznaňskej galérie Akumulatory. Awantgarda a konceptualizmus... Kochamy!

Bez názvu, 1980, ÓLAFUR LÁRUSSON


Half - Vision, 1978, ANDRZEJ BEREZIANSKI

His Ears Are Small and Neat, 1980, PHILIPPA BEALE
I ask for incredible pleasure, My privat act, Me/Not me, 1979, DAVID TROOSTWYK
Yellow Pastal Sculptre, 1975, ROBIN KLASNIK
Common object drawing (To be or not to be ORIGINAL, that is the QUESTION), 1983, ROBIN KLASNIK

no FLUX ... luxus

Venus di Milo Barbenque Apron, 1967 (1973), GEORGE MACIUNAS


MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
 (http://www.mhf.krakow.pl/)
Ako už zo samotného názvu vyplýva, múzeum sa zameriava najmä prezentovanie cesty fotografie. Ak ešte stále presne neviete, čo je to tá camera obscura, bromochrómá technika, aparat małoobrazkowy, podróżny (cestovný), či składany, MHF Vám odpovie. Repliky čiernej komory alebo fotografického ateliéru z konca 19. storočia, nie sú tiež na zahodenie. 

V MHF dáva ponúka dočasnými výstavami aj priestor mladým, či súčasným fotografom.
V čase mojej návštevy ešte aktuálna výstava jedného z najznámejších poľských fotografov "života" nielen z čias komunizmu. PIOTR SAWICKI - Pod pięknym niebem...


   

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára